Politiattest

politiattest-trspStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.  Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mente at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.   Det skal være en oppnevnt i hovedstyret i laget for innhenting og håndtering av politiattester for idrettslaget.

Hovedansvaret for politiattest i Lensbygda Sportsklubb er knyttet til rollen Leder.

Sekretær har det praktiske ansvaret i det daglige.

Oversikt over de som innehar disse vervene til enhver tid finner du her.

 

Legg igjen en kommentar