Pinslotteriet

Trekningsliste 2021

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2020 til 31.10- 2021.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned.
Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd nr. 444 Tone M. Lund
2. Gevinst Lodd nr. 293 Håvard Hanseen
3. Gevinst Lodd nr. 501 Hilde Skjlestad
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr.251 Karin Braaten
2. Gevinst Lodd nr.72 Renate Eldevik
3. Gevinst Lodd nr.121 Torhild Vangen
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.157 Jenny Haugen
2. Gevinst lodd nr.404 Eli Karin Dahl
3. Gevinst lodd nr.507 Heidi  M. Myrsveen
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr.212 Helene Lundby
2. Gevinst lodd nr. 327 Bente Enger
3. Gevinst lodd nr. 367 Marit Starum
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr. 489 Eskild N. Solli
2. Gevinst lodd nr. 533 Linette Sundby Hagen
3. Gevinst lodd nr. 103 Ann Britt _Undli
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr. 262 Helene Bakken
2. Gevinst lodd nr. 156 Bjarne Karlsen
3. Gevinst lodd nr. 104 Silje Bjerkeengen
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr. 170 Geir Overland
2. Gevinst lodd nr. 732 Aud Ødegård
3. Gevinst lodd nr. 477 Anne Helen Karlsen
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.326 Guro Aarsby
2. Gevinst lodd nr. 434 Alf Bjørseth
3. Gevinst lodd nr. 594 Ragnar Nygård
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.705 Ingrid Meyer
2. Gevinst Lodd nr.135 Per Gihle
3. Gevinst Lodd nr. 380 Bente Hovde
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd nr. 28 Hege Bjørklund
2. Gevinst Lodd nr. 730 Reidun Jakobsen
3. Gevinst Lodd nr. 132 Øivind Nyquist
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd nr. 746 Torbjørn Granrud
2. Gevinst Lodd nr. 289 Trond Gaarder
3. Gevinst Lodd nr.683 Reidar Fridlund
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd nr. 35 Frode Fosnes
2. Gevinst Lodd nr. 240 Evi Haugom
3. Gevinst Lodd nr. 413 Rita Løkken
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd nr. 406 Clara Marie Sommerstad
2. Gevinst Lodd nr. 179 Anders Sollien
3. Gevinst Lodd nr. 439 Per Martin Buflaten
Uke nr.13 1. Gevinst Lodd nr. 55 Kjetil Berntsen
2. Gevinst Lodd nr. 576 Svein Rolijordet
3. Gevinst Lodd nr. 357 Edle Hellum
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd nr. 708 Endre Holtet Moe
2. Gevinst Lodd nr. 536 Per Erik Bjerke
3. Gevinst Lodd nr. 669 Ida Fosnes
Uke nr.15 1. Gevinst Lodd nr. 42 Tordis Elida Jansen
2. Gevinst Lodd nr. 231 Martinius Buflaten
3. Gevinst Lodd nr. 334 Kåre Andre H.Myhre
Uke nr.16 1. Gevinst Lodd nr. 122 Tbf. LSK
2. Gevinst Lodd nr. 156 Bjarne Karlsen
3. Gevinst Lodd nr. 306 Jane Kristin Nordeng
Uke nr.17 1. Gevinst Lodd nr. 556 Nils Skrepperud
2. Gevinst Lodd nr.104 Silje Bjerkeengen
3. Gevinst Lodd nr. 117 Martinius Buflaten
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd nr- 696 Kirsten Baakind
2. Gevinst Lodd nr-.411 John Sivert Haarstad
3. Gevinst Lodd nr. 580 Martine Nyhus Jensen
Uke nr.19 1. Gevinst Lodd nr. 305 Aina Stensvold
2. Gevinst Lodd nr. 301 Inger Johanne Bøe
3. Gevinst Lodd nr. 537 Randi Holte
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd nr. 124 Ole Christian Kvikstad
2. Gevinst Lodd nr. 211 Ole Arvid Rolijordet
3. Gevinst Lodd nr. 429 Kai Smedsrud
Uke nr.21 1. Gevinst Lodd nr. 444 Tone M. Lund
2. Gevinst Lodd nr. 293 Håvard Hansen
3. Gevinst Lodd nr. 501 Hilde Skjelstad
Uke nr.22 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.23 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.24 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.25 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.26 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.27 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.28 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.29 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.30 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.31 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.32 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.33 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.34 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.35 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.36 1. Gevinst
2. Gevinst
3.Gevinst
Uke nr.37 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.38 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.39 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.40 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.41 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.42 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.43 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 44 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst