Fellestrening på fotball for alle klubber i distriktet

Fellestrening for gutter og jenter 2002-2005

Lena IF sitt bilde.
Da det er opptatt på kunstgresset førstkommende onsdag blir neste samarbeidstrening lørdag 24.okt kl 10.00-11.30.
Det er viktig at alle er på plass senest 09.45 ferdig ombyttet og kan starte med litt individuell oppvarming, da får vi utnyttet tiden best på kunstgresset.
Nærmere info kommer til trenere, men spre det gjerne til de dere vet har lyst til å være med på dette….