Pinslotteriet

Trekningsliste 2018

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2017 til 31.10- 2018.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.

Lotteriet trekkes første uke i hver måned.

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd nr. 606
Henry Stabekk, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 42
Tordis Jansen,Lena
3. Gevinst Lodd nr.43
Sverre Jansen.Lena
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr. 797  Ellen Sørum,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 720  Tuva Nygård,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 58  Finn Gaarer,Lena
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr. 726  Gunn Sylvi Bratberg, Lena
2. Gevinst lodd nr. 173  Tommy Berg,Lena
3. Gevinst lodd nr. 893  Turid Langgård, Lena
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr. 753  Erik Nyland, Gjøvik
2. Gevinst lodd nr. 638  Dora Helen Nygård, Lena
3. Gevinst lodd nr. 891  Knut Olsby, Lena
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr.44  Per Arne Paulsen, Lena
2. Gevinst lodd nr. 827  Else Rolijordet,Raufoss
3. Gevinst lodd nr. 753  Erik Nyland, Gjøvik
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr. 912  Wenche Solberg,Lena
2. Gevinst lodd nr. 132  Øivind Nyqvist,Lena
3. Gevinst lodd nr. 553  Dagny Lystad,Lena
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr.695  Wenche Bjerkeengen,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.685  Fam.Anders Bakken,Lena
3. Gevinst lodd nr.920  Kari  Holm  Haugen
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr. 491  Silje Tralarud,Lena
2. Gevinst lodd nr.209  Lars Gihle,Lena
3. Gevinst lodd nr. 69  Tor Enger
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.68  Karianne Nygård,Lena
2. Gevinst Lodd nr.349  Svein Olav Riisehagen,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 838  Nils Bjørseth,Lena
Uke nr.9 1. Gevinst  Lodd nr. 794  Noomi og Hans Olav Thorsteinshaugen,Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 402  Elin Johansen, Reinsvoll
3. Gevinst  Lodd nr. 176  Bente O. Reinsby, Lena
Uke nr.10 1. Gevinst  Lodd nr. 422  Ola Toftelien, Dovre
2. Gevinst  Lodd nr. 901  Anne Tveter Gaarder,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 111  John Snoen, Lena
Uke nr.11 1. Gevinst  Lodd nr. 929  Hans Olav  Slåttum, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 730  Reidun Jakobsen, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 48  Rolf Anders Faraas, Lena
Uke nr.12 1. Gevinst  Lodd nr 163  Sverre Rolijordet, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 939  Kirsten Bakke, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 111  John Snoen, Lena
Uke nr.13 1. Gevinst  Lodd nr. 579  Randi Norli, Gjøvik
2. Gevinst  Lodd nr. 295  Erling Lindberg, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 321  Anni Myhre, Lena
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd nr 84 Ann m. Ovenstad, Kolbu
2. Gevinst  Lodd nr. 78  Elin Stensrud Sveum, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 927  Vegard Vingebakken Lena
Uke nr.15 1. Gevinst  Lodd nr. 551  Ellen Marit Gaarder, Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 945  Kari Aasheim, Skreia
3. Gevinst  Lodd nr. 687  Tone Rognstad, Hunndalen
Uke nr.16 1. Gevinst  Lodd nr. 307  Vigdis Buskum, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 319 Vanja S. Fossli og Lea S. Markeng, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 414 Liv Tallerud, Lena
Uke nr.17 1. Gevinst  Lodd nr. 239  Bjørn Iversbakken, Lena
2. Gevinst  Loddnr. 670  Merethe Johansen Kapp
3. Gevinst  Lodd nr. 929  Hans Olav Slåttum, Lena
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd nr. 346  Liv S. og Tore Hansen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 228  Else Marie Østby,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 323  Geir Åge Smedsrud,Lena
Uke nr.19 1. Gevinst  Lodd nr .757  Eli Øvrebø, Raufoss
2. Gevinst  Lodd nr. 900  Kristian Stubberud, Skreia
3. Gevinst  Lodd nr. 99  Per Erik Engh,Raufoss
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd nr. 152  Oddveig Amlie,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 145  Anne Mette Pedersen ogh Ulf Stensberg,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 295  Erling Lindberg,Lena
Uke nr.21 1. Gevinst  Lodd nr. 626  Aase Gryttenholm, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 177  Bengt Nyhagen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 532  Per Olav Karlsen,Skreia
Uke nr.22 1. Gevinst  Lodd nr.146  Aina Bøe Berget,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 579  Randi Norli,Gjøvik
3. Gevinst  Lodd nr. 224  May W. og Jens Ruen,Lena
Uke nr.23 1. Gevinst  Lodd nr. 898  Sander Rikoll, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 869  Tor Arne Faraas, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 409  Inger Lise Skinstad, Lena
Uke nr.24 1. Gevinst  Lodd nr. 245  Marie Helene Hagen ,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 184  Marit Solberg,  Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 150  Stein Gudbrandsen, Lena
Uke nr.25 1. Gevinst  Lodd nr. 311  Ingrid Thomassen ,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 908  Aina Stensvold, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 746  Torbjørn Granerud, Skreia
Uke nr.26 1. Gevinst  Lodd nr. 321  Anni Myhre, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 53  Hilde Solli Kvikstad, Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 916  Kristin G. Haugli, Lena
Uke nr.27 1. Gevinst  Lodd nr. 142  Odd Skullerud,Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 164  Claus Andre Holte,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 507  Heidi M. Myrsveen, Skreia
Uke nr.28 1. Gevinst Lodd nr. 532  Per Olav Karlsen,Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 184  Marit Solberg,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 672 Vegar Hansen,Lena
Uke nr.29 1. Gevinst  Lodd nr. 934  Randi og Ivar Opsahl, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 501  Hilde Skjelstad, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 143  Geir Arne Haugli, Kolbu
Uke nr.30 1. Gevinst Lodd nr. 353  Arnhild Snoen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 736 Anna,Mats,Andreas og Magnus Gihle, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 431  Håkon Nettum, Lena
Uke nr.31 1. Gevinst  Lodd nr. 468 Liv Faråsbrenden, skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 99 Per Erik Engh,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 153 Vegar Svenskerud, Gjøvik
Uke nr.32 1. Gevinst  Lodd nr. 60  Tove Merete Solberg,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 629  Magnus Aas,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 339  Ole Johnny Bråten,Lena
Uke nr.33 1. Gevinst Lodd nr. 887  Henrik Svellet, Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 212  Helene  Lundby,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 88  Lene Skinstad, Lena
Uke nr.34 1. Gevinst  Lodd nr. 78  Elin -Stensrud Sveum,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 99  Per Erik Engh,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 117  Martinius Buflaten,Lena
Uke nr.35 1. Gevinst  Lodd nr. 931  Reidar og Arnhild Nygaard,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 583  Yngvar Løkken,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 512  Beate Aschim, Skreia
Uke nr.36 1. Gevinst  Lodd nr. 586  Roar Haug,Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 349  Svein Olav Riisehagen,Lena
3.Gevinst  Lodd nr.937  Ole Erik og Lars Martin Snoen,Lena
Uke nr.37 1. Gevinst Lodd nr. 721  Olav Kløverud,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 105  Tobias Disserud Gaarder,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 724  Veronica Bråthen,Gjøvik
Uke nr.38 1. Gevinst Lodd nr. 76  Karoline N. Reistad, Ingeberg
2. Gevinst  Lodd nr. 43  Sverre Jansen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 83  Astrid Lier, Lena
Uke nr.39 1. Gevinst  Lodd nr. 541  Inger Lise Nygård, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 764  Stine Østvold, Raufoss
3. Gevinst  Lodd nr. 626  Aase Gryttenholm, Lena
Uke nr.40 1. Gevinst Lodd nr. 444  Tone M.Lund ,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 824  Hilde M.Bakke,Kongsvinger
3. Gevinst Lodd nr.  561  Jenny Kristoffersen, Kapp
Uke nr.41 1. Gevinst  Lodd nr. 323  Geir Åge Smedsrud, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 147  Laila Gudbrandsen, Lena
3. Gevinst  Lodd nr.  66  Mina Fossnes,Lena
Uke nr.42 1. Gevinst  Lodd nr. 927  Vegard Vingebakken, Lena
2. Gevinst Lodd nr.  57  Kirsti Gaarder, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 214  Marit A. og Ole Bakkelund, Lena
Uke nr.43 1. Gevinst  Lodd nr. 601  Liv Beck,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 108  Lars Harald Bergheim,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 485  Anne Line Haugen, Oslo
Uke nr. 44 1. Gevinst  Lodd nr. 7  Jon Arne Nordeng,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 720  Tuva Nygård, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 206  Mogens Bisgård, Lena
Uke nr. 45 1. Gevinst  Lodd nr, 44  Per Arne Paulsen, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 579  Randi Norli, Gjøvik
3. Gevinst  Lodd nr. 111 John M. Snoen, Lena
Uke nr. 46 1. Gevinst  Lodd nr. 930  Johan Bekkelund, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 893  Turid Langgård, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 582  Gunn Smedsrud, Lena
Uke nr. 47 1. Gevinst Lodd nr. 422  Ola Toftelien, Dovre
2. Gevinst  Lodd nr. 928  Mads Holje, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 107  Kenneth Myhre, Lena
Uke nr. 48 1. Gevinst  Lodd nr. 20  Kjell Erik vingebakken,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 208  Liv Majer, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 161  Oliver Olsby, Lena
Uke nr. 49 1. Gevinst Lodd nr. 220 Hanne M. L. Neshein-Hauge, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 742 Roar Lien,Kapp
3. Gevinst Lodd nr. 601 Liv Beck,Lena
Uke nr. 50 1. Gevinst Lodd nr. 711 Tordis Bråthen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 61 Jon Arnulf Ringen,Kolb
3. Gevinst Lodd nr. 342 Anners Gaarder,Lena
Uke nr. 51 1. Gevinst Lodd nr. 295 Erling Lindberg, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 220 Hanne M. L. Nesgheim-Hauge,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 372 Morten Bratvold, Lena
Uke 52 1. Gevinst Lodd nr. 606 Henry Stabekk, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 42 Tordis Jansen, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 43 Sverre Jansen, Lena