Pinslotteriet

Trekningsliste 2023

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2022 til 31.10- 2023.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned. HUSK, skifter du bank må du gi beskjed til oss på mail; pinslotteri@lensbygda.com, da overfører vi premie til riktig kontonummer!

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd 407 Laila Gimle
2. Gevinst Lodd 531
Marianne våga
3. Gevinst Lodd 338 Vegard Vingebakken
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd 501 Hilde Skjelstad
2. Gevinst Lodd 332 Torbjørn Koch
3. Gevinst Lodd 22 Synnøve Øverleir
Uke nr.2 1. Gevinst lodd 17 Line Tirud
2. Gevinst lodd 367 Marit Starum
3. Gevinst lodd 84 Ann M Ovenstad
Uke nr.3 1. Gevinst lodd 447 Nils R Engjadal
2. Gevinst lodd 8 Tone Sørum
3. Gevinst lodd 395 Thorstein Thune
Uke nr.4 1. Gevinst lodd 242 Monica Heimdal
2. Gevinst lodd 326 Guro Aarsby
3. Gevinst lodd 288 Ragnhild S Lie
Uke nr.5 1. Gevinst lodd 71 Annie Helene Hoel
2. Gevinst lodd 443 Tove Engum
3. Gevinst lodd 193 Stian Gudbrandsen
Uke nr.6 1. Gevinst lodd 179 Anders Sollien
2. Gevinst lodd 445 Aage Lervold
3. Gevinst lodd 1 Lensbygda Sportsklubb
Uke nr.7 1. Gevinst lodd 196 Ole R og Lars Slåttsveen
2. Gevinst lodd 142 Odd Skullerud
3. Gevinst lodd 551 Ellen Marit Gaarder
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd 432 Amund Granerud
2. Gevinst Lodd 236 Mona Stenersen
3. Gevinst Lodd 560 Martin Solli
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd 126 Frank Fossnes
2. Gevinst Lodd 69 Tor Enger
3. Gevinst Lodd 225 Tove Frydenberg
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd 96 Magne Østby
2. Gevinst Lodd 278 Aina Morønning
3. Gevinst Lodd 23 Trine Ninive Solli
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd 84 Ann M Ovenstad
2. Gevinst Lodd 340 Torstein Hvamstad
3. Gevinst Lodd 95 Ola Holmstad
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd 506 Harald Thune
2. Gevinst Lodd 19 Aud O. Solli
3. Gevinst Lodd 316 Frank Hellum
Uke nr.13 1. Gevinst Lodd 488 Katrine Moe
2. Gevinst Lodd 80 Gjertrud Fossnes
3. Gevinst Lodd 611 Roger Stubberud
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd 17 Line Thirud
2. Gevinst Lodd 526 Erik Sørum
3. Gevinst Lodd 256 Bjørn Rolijordet
Uke nr.15 1. Gevinst Lodd 363 Reidar Riisehagen
2. Gevinst Lodd 280 Sidsel B Meyer
3. Gevinst Lodd 68 Karianne Nygård
Uke nr.16 1. Gevinst Lodd 225 Tove Frydenberg
2. Gevinst Lodd 182 Per Olav Tamburstuen
3. Gevinst Lodd 342 Anners Gaarder
Uke nr.17 1. Gevinst Lodd 445 Aage Lervold
2. Gevinst Lodd 18 Olav Haugen
3. Gevinst Lodd 488 Katrine Moe
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd 157 Jenny Haugen
2. Gevinst Lodd 138 Lene Stenberg
3. Gevinst Lodd 145 Anne M Pedersen og Ulf Stensberg
Uke nr.19 1. Gevinst Lodd 479 Eva og Ove Mikkelsen
2. Gevinst Lodd 442 Anne Mette Skar
3. Gevinst Lodd 521 Torkild Bakkelund
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd 126 Frank H Fossnes
2. Gevinst Lodd 28 Hege Bjørklund
3. Gevinst Lodd 42 Tordis E Jansen
Uke nr.21 1. Gevinst Lodd 407 Laila Gimle
2. Gevinst Lodd 531 Marianne Våge
3. Gevinst Lodd 338 Vegard Vingebakken
Uke nr.22 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.23 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.24 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.25 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.26 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.27 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.28 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.29 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.30 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.31 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.32 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.33 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.34 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.35 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.36 1. Gevinst
2. Gevinst
3.Gevinst
Uke nr.37 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.38 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.39 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.40 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.41 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.42 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.43 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 44 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst

Legg igjen en kommentar