Pinslotteriet

Trekningsliste 2019

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2018 til 31.10- 2019.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.

Lotteriet trekkes første uke i hver måned.

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd nr.246
Aud Elin Haugerud, Lena
2. Gevinst Lodd nr.153
Vegar  Svenskerud, Gjøvik
3. Gevinst Lodd nr.594
Ragnar  Nygård,Lena
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr.708 Endre Holtet Moe,Lena
2. Gevinst Lodd nr.740 Jørn Ukkelberg ,Jaren
3. Gevinst Lodd nr.414 LivTallerud,Lena
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.629 Magnus Aass,Lena
2. Gevinst lodd nr.162 Jan Terje Nyhus,Kolbu
3. Gevinst lodd nr.141 Fam.Liv Beck,Lena
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr.154 Inger Kleiven,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.95 Ola Holmstad,Lena
3. Gevinst lodd nr.202 Bjørg Braaten,Lena
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr.130 Kari Haugen,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.744 Jonas Ødegaard,Lena
3. Gevinst lodd nr.152 Oddveig Amlie,Lena
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr.594 Ragnar Nygård,Lena
2. Gevinst lodd nr.313 Hedi Bjørklund,Lena
3. Gevinst lodd nr.724 Veronica Bråthen,Gjøvik
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr. 247 Trond Eklund,Lena
2. Gevinst lodd nr. 694 Eivor Gjestvang,Lena
3. Gevinst lodd nr. 49 OddbjørgGranerud,Lena
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.540 Kåre Bjerke,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.507 Heidi M.Myrsveen,Skreia
3. Gevinst lodd nr.304 Mariann Holte,Lena
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.240 Evi Haugom,Lena
2. Gevinst Lodd nr.360 Ruth Nordengen,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 726 Gunn_Sylvi Bratberg,Lena
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd nr, 246 Aud Elin Haugerud,Lena
2. Gevinst Lodd nr.153 Vegard Svenskerud,Gjøvik
3. Gevinst Lodd nr. 594 Ragnar  Nygård,Lena
Uke nr.10 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.11 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.12 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.13 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.14 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.15 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.16 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.17 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.18 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.19 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.20 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.21 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.22 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.23 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.24 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.25 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.26 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.27 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.28 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.29 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.30 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.31 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.32 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.33 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.34 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.35 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.36 1. Gevinst
2. Gevinst
3.Gevinst
Uke nr.37 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.38 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.39 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.40 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.41 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.42 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.43 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 44 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst