Pinslotteriet

Trekningsliste 2021

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2020 til 31.10- 2021.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned.
Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr.251 Karin Braaten
2. Gevinst Lodd nr.72 Renate Eldevik
3. Gevinst Lodd nr.121 Torhild Vangen
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.157 Jenny Haugen
2. Gevinst lodd nr.404 Eli Karin Dahl
3. Gevinst lodd nr.507 Heidi  M. Myrsveen
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr.212 Helene Lundby
2. Gevinst lodd nr. 327 Bente Enger
3. Gevinst lodd nr. 367 Marit Starum
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr. 489 Eskild N. Solli
2. Gevinst lodd nr. 533 Linette Sundby Hagen
3. Gevinst lodd nr. 103 Ann Britt _Undli
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr. 262 Helene Bakken
2. Gevinst lodd nr. 156 Bjarne Karlsen
3. Gevinst lodd nr. 104 Silje Bjerkeengen
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr. 170 Geir Overland
2. Gevinst lodd nr. 732 Aud Ødegård
3. Gevinst lodd nr. 477 Anne Helen Karlsen
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.326 Guro Aarsby
2. Gevinst lodd nr. 434 Alf Bjørseth
3. Gevinst lodd nr. 594 Ragnar Nygård
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.705 Ingrid Meyer
2. Gevinst Lodd nr.135 Per Gihle
3. Gevinst Lodd nr. 380 Bente Hovde
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd nr. 28 Hege Bjørklund
2. Gevinst Lodd nr. 730 Reidun Jakobsen
3. Gevinst Lodd nr. 132 Øivind Nyquist
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd nr. 746 Torbjørn Granrud
2. Gevinst Lodd nr. 289 Trond Gaarder
3. Gevinst Lodd nr.683 Reidar Fridlund
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd nr. 35 Frode Fosnes
2. Gevinst Lodd nr. 240 Evi Haugom
3. Gevinst Lodd nr. 413 Rita Løkken
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd nr. 406 Clara Marie Sommerstad
2. Gevinst Lodd nr. 179 Anders Sollien
3. Gevinst Lodd nr. 439 Per Martin Buflaten
Uke nr.13 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.14 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.15 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.16 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.17 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.18 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.19 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.20 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.21 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.22 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.23 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.24 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.25 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.26 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.27 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.28 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.29 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.30 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.31 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.32 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.33 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.34 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.35 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.36 1. Gevinst
2. Gevinst
3.Gevinst
Uke nr.37 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.38 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.39 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.40 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.41 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.42 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.43 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 44 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst