Pinslotteriet

Trekningsliste 2020

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2019 til 31.10- 2020.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned.

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd nr.
2. Gevinst Lodd nr.
3. Gevinst Lodd nr.
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr.734 Bente Kristin Overland,Lena
2. Gevinst Lodd nr.48 Rolf A. Faraas,Lena
3. Gevinst Lodd nr.293 Håvard Hansen,Kolbu
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.145 Anne Mette Pedersen og Ulf Stensberg,Lena
2. Gevinst lodd nr.388 Trine Charlotte Evensen, Lena
3. Gevinst lodd nr.133 Aud Alfstad,Lena
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr.282 Synnøve T. Lune,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.626 Aase Gryttenholm,Lena
3. Gevinst lodd nr.375 Øyvind Skinstad,Skreia
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr.155 Helene Marie Hoel, Skreia
2. Gevinst lodd nr.74 Jonny Karlsen, Lena
3. Gevinst lodd nr.558 Vetle N. Reistad,Ingeberg
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr.305 Aina Stensvold,Lena
2. Gevinst lodd nr.288 Ranhild S.Lie,Lena
3. Gevinst lodd nr.124 Ole Chr. Kvikstad, Kolbu
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr. 194 Bjørg Aaslund, Lena
2. Gevinst lodd nr. 349 Svein Olav Riisehagen, Lena
3. Gevinst lodd nr. 638 Dora Helene  Nygård., Lena
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.536 Aud Buflaten, Lena
2. Gevinst lodd nr.68 Karianne  Nygård, Lena
3. Gevinst lodd nr. 188 Hilde Fauchald, Otta
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr. 53 Hilde Solli Kvikstad. Kolbu
2. Gevinst Lodd nr.559 Ella M. R. Christiansen ,Lena
3. Gevinst Lodd nr.107 Kenneth Myre, Lena
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd Nr. 96 Magne Østby, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 429 Kai  Smedsrud, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 561 Jenny Kristoffersen, Kapp
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd nr. 604 Aud Olsen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 524 Monica F. Eng, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 541 Inger Lise Nygård, Lena
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd nr. 513 Anne Mette og Arne Erik Buskum, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 302 Marte og Ola Skullerud, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 282 Synnøve T. Lunde, Kolbu
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd nr. 158 Tom Rune Spigseth, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 243 Per Ivar Bekkelund, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 129 Anne Marie L. Eriksen, Skreia
Uke nr.13 1. Gevinst Lodd nr. 23 Trine N. Solli,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 130 Kari L. Haugen
3. Gevinst Lodd nr. 262 Helene Bakken, Lena
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd nr. 143 Geir Arne Haugli,Kolbu
2. Gevinst Lodd nr. 43 Sverre Jansen, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 516 Peter W. Lie, Lena
Uke nr.15 1. Gevinst Lodd nr. 320 Wenche Rita Solberg,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 188 Hilde Fauchald, Otta
3. Gevinst Lodd nr. 683 Reidar Fridlund, Raufoss
Uke nr.16 1. Gevinst Lodd nr. 186 Noomi og  Hans Olav Thorsteinshaugen, Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 97 Per Marius Ødegård, Kolbu
3. Gevinst Lodd nr. 469 Tbf. LSK
Uke nr.17 1. Gevinst Lodd Nr. 114 Eva Alm, Kolbu
2. Gevinst Lodd nr. 19 Aud O.Solli, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 376 Eva Faraas, Lena
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd nr. 359 Ole Erik og Lars Martin Snoen, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 4 Ole Anton Reinsby,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 154 IngerKleiven,Lena
Uke nr.19 1. Gevinst Lodd nr 227 Jostein Østby,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 471 Patrick Sandaker,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 507 Heidi Myrsveen, Skreia
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd nr. 83 Astrid Lier, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 475 Rut Larsstuen,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 705 Ingrid Meyer, Lena
Uke nr.21 1. Gevinst Lodd nr. 174 Nils Tore Berget. Lena
2. Gevinst Lodd nr. 472 Grete May Owren, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 404 Eli Karin Dahl, Lena
Uke nr.22 1. Gevinst Lodd nr. 410 Pål Anders Stensrud, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 187 Tordis Lier,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 408 Halvor Gimle,Lena
Uke nr.23 1. Gevinst Lodd nr. 325 Kristin G. Haugli,
2. Gevinst Lodd nr.126 Frank H. Fossnes
3. Gevinst Lodd nr. 169 Øistein Skinstad
Uke nr.24 1. Gevinst Lodd nr.481 Simen Karlsen
2. Gevinst Lodd nr. 235 Tove Beate Skjolddal
3. Gevinst Lodd nr. 244 Nils Bjørseth
Uke nr.25 1. Gevinst Lodd nr. 274 Knut Arild Bjerke-Gran
2. Gevinst Lodd nr. 198 Magne Engeskaug
3. Gevinst Lodd nr. 226 Bjørn Smeby
Uke nr.26 1. Gevinst Lodd nr. 709 Tone Wangen Owren
2. Gevinst Lodd nr. 175 Svein Harald  Bjørke
3. Gevinst Lodd nr. 333 Bjørn Åge Sæther
Uke nr.27 1. Gevinst Lodd nr. 1 Lensbygda Sportsklubb
2. Gevinst Lodd nr. 122 Tbf. LSK
3. Gevinst Lodd nr. 196 Ole Reidar og Lars Slåtsveen
Uke nr.28 1. Gevinst Lodd nr. 86 Karen Marie Fosmo
2. Gevinst Lodd nr. 114 Eva Alm
3. Gevinst Lodd nr. 331 Gro Bergsjøbrenden
Uke nr.29 1. Gevinst Lodd nr. 262 Helene  Bakken
2. Gevinst Lodd nr. 324 Tbf. LSK
3. Gevinst Lodd nr. 89 Ole J. Markeng
Uke nr.30 1. Gevinst Lodd nr. 244 Nils Bjørseth
2. Gevinst Lodd nr. 736 Anna,Mats,Andreas og Magnus Gihle
3. Gevinst Lodd nr. 431 Håkon Nettum
Uke nr.31 1. Gevinst Lodd nr. 283 Inger Karin Nygård
2. Gevinst Lodd nr. 531 Marianne Våga
3. Gevinst Lodd nr. 61 Jon Arnulf Ringen
Uke nr.32 1. Gevinst Lodd nr. 335 Renate Tamburstuen
2. Gevinst Lodd nr. 536 Aud Buflaten
3. Gevinst Lodd nr. 183 Astrid S. Kløverud
Uke nr.33 1. Gevinst Lodd nr. 470 Olav Jansen
2. Gevinst Lodd nr. 70 Jon Brage Lindberg
3. Gevinst Lodd nr. 506 Harald Thune
Uke nr.34 1. Gevinst Lodd nr. 32 Erik Nyland
2. Gevinst Lodd nr. 85 Terje Fossnes
3. Gevinst Lodd nr. 215 Åge Smedsrud
Uke nr.35 1. Gevinst Lodd nr. 175 Svein Harald Bjørke
2. Gevinst Lodd nr. 511 Kjell Torstein Owren
3. Gevinst Lodd nr. 464 Kristin H. Sofeinlund
Uke nr.36 1. Gevinst Lodd nr. 703 Ingun Holte
2. Gevinst Lodd nr. 357 Edle Hellum
3.Gevinst Lodd nr. 57 Kirsti Gaarder
Uke nr.37 1. Gevinst Lodd nr. 100 Torgeir Skinstad
2. Gevinst Lodd nr. 80 Gjertrud Fosnes
3. Gevinst Lodd nr. 584 Olav Willerud
Uke nr.38 1. Gevinst Lodd nr. 87 Lars Erik G. Degvold
2. Gevinst Lodd nr. 477 Ann Helen Karlsen
3. Gevinst Lodd nr. 218 Tilda Svenskerud
Uke nr.39 1. Gevinst Lodd nr. 127 Espen Østvold
2. Gevinst Lodd nr. 285 Turid Langgård
3. Gevinst Lodd nr. 711 Tordis Bråthen
Uke nr.40 1. Gevinst Lodd nr. 516 Peter W.Lie
2. Gevinst Lodd nr. 115 Else Karin Bekkelund
3. Gevinst Lodd nr. 744 Jonas Ødegaard
Uke nr.41 1. Gevinst Lodd nr. 361 Narve Nilsen
2. Gevinst Lodd nr. 508 Bjørn Arild Hansen
3. Gevinst Lodd nr. 327 Bente Enger
Uke nr.42 1. Gevinst Lodd nr. 189 Ole Johan Linnerud
2. Gevinst Lodd nr. 231 Martinius Buflaten
3. Gevinst Lodd nr. 740 Jørn Øistein Ukkelberg
Uke nr.43 1. Gevinst Lodd nr. 264 Bjørg Snoen
2. Gevinst Lodd nr. 281 Knut Olsby
3. Gevinst Lodd nr. 566 Nils Skrepperud
Uke nr. 44 1. Gevinst Lodd nr. 402 Elin Johansen
2. Gevinst Lodd nr. 349 Svein Olav Riisehagen
3. Gevinst Lodd nr. 735 Bjørg Skullerud
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst