Pinslotteriet

Trekningsliste 2022

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2022 til 31.10- 2023.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned. HUSK, skifter du bank må du gi beskjed til oss på mail; pinslotteri@lensbygda.com, da overfører vi premie til riktig kontonummer!

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd 297 Aud og Gudmund Skinstad
2. Gevinst Lodd 45 Kjersti Småstuen
3. Gevinst Lodd 128 Svein Arne Stuen
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd 299 Inger Haug
2. Gevinst Lodd 424 Svein Arne Nygård
3. Gevinst Lodd 744 Jonas Ødegård
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr. 2 Christian Meyer
2. Gevinst lodd nr. 555 Selma Nordin Jensen
3. Gevinst lodd nr. 31 TBF LSK
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr. 526 Erik Sørum
2. Gevinst lodd nr 266 Tor Arne Faaras
3. Gevinst lodd nr 462 Lars Erik Gimle Degvold
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr. 331 Gro Bergsjøbrenden
2. Gevinst lodd nr. 138 Lene Stenberg
3. Gevinst lodd nr. 365 Torstein og Else Thune
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr 348 Ann Kristin G Rebne
2. Gevinst lodd nr. 462 Lars Erik G Degvold
3. Gevinst lodd nr. 323 Geir Åge Smedsrud
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr.161 Oliver Olsby
2. Gevinst lodd nr.171 Kenneth Nygård
3. Gevinst lodd nr.740 Jørn Øistein Ukkelberg
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr. 337 Håvard Lundby
2. Gevinst lodd nr.345 Mads Holje
3. Gevinst lodd nr.586 Roar Haug
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr. 109 Else Karin Johansen
2. Gevinst Lodd nr.202 Bjørg Braaten
3. Gevinst Lodd nr.312 Else Stenersen
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd nr 307 Vigdis Buskum
2. Gevinst Lodd nr 338 Vegard Vingebakken
3. Gevinst Lodd nr 330 Bente Nettum Bekk
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd nr 197 Odd Bjørklund
2. Gevinst Lodd nr 117 Martinus Buflaten
3. Gevinst Lodd nr 152 Oddveig Amlie
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd nr 471 Patrik Sandaker
2. Gevinst Lodd nr 210 Kjell Arne Rolijordet
3. Gevinst Lodd nr 457 Thorstein Thune
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd nr 355 Randi og Ivar Opsahl
2. Gevinst Lodd nr 501 Hilde Skjelstad
3. Gevinst Lodd nr 218 Tilda Svenskerud
Uke nr.13 1. Gevinst lodd nr 567 Solveig Bergerud Hellum
2. Gevinst Lodd nr 720 Tuva Nygård
3. Gevinst Lodd nr 292 Sander Rikoll
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd nr 591 Laila Halvorsrud
2. Gevinst Lodd nr 582 Gunn Smedsrud
3. Gevinst Lodd nr 169 Øystein Skinstad
Uke nr.15 1. Gevinst Lodd nr 422 Ola Toftelien
2. Gevinst Lodd nr 271 Magne Lier
3. Gevinst Lodd nr 118 Ingrid Kvaksrud
Uke nr.16 1. Gevinst Lodd nr 72 Renate Eldevik
2. Gevinst Lodd nr 313 Heidi Bjørklund
3. Gevinst Lodd nr 217 Eva Gamme Vestli
Uke nr.17 1. Gevinst Lodd 321 Annie Myhre
2. Gevinst Lodd 180 Dagfrid Skreprud
3. Gevinst Lodd 711 Tordis Bråthen
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd 233 Bente Johansen
2. Gevinst lodd 376 Eva Faraas
3. Gevinst lodd 38 Kåre Myhre
Uke nr.19 1. Gevinst lodd 325 Kristin Haugeli
2. Gevinst lodd 203 tbf lsk
3. Gevinst lodd 128 Svein Arne Stuen
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd 648 Gustav Gaarder
2. Gevinst Lodd 424 Svein Arne Nygård
3. Gevinst Lodd 22 Synnøve Øverlier
Uke nr.21 1. Gevinst Lodd 732 Aud Ødegård
2. Gevinst Lodd 80 Gjertrud Fossnes
3. Gevinst Lodd 120 Sissel Pettersen
Uke nr.22 1. Gevinst lodd 273 Benjamin Østvold
2. Gevinst Lodd 459 Arne Jostein Walby
3. Gevinst Lodd 506 Harald Thune
Uke nr.23 1. Gevinst Lodd 735 Bjørg Skullerud
2. Gevinst Lodd 223 Else Rolijordet
3. Gevinst Lodd 750 Liv Nøkleby
Uke nr.24 1. Gevinst Lodd 481 Fam Karlsen
2. Gevinst Lodd 431 Håkon Nettum
3. Gevinst Lodd 52 Ida M Degvold Dalen
Uke nr.25 1. Gevinst Lodd 246 Aud Elin Haugerud
2. Gevinst Lodd 696 Kirsten Baakind
3. Gevinst Lodd 157 Jenny Haugen
Uke nr.26 1. Gevinst Lodd 53 Hilde Solli Kvikstad
2. Gevinst Lodd 420 Karin Buflaten Johnsrud
3. Gevinst Lodd 746 Torbjørn Granrud
Uke nr.27 1. Gevinst Lodd 737 Anne Iversbakken
2. Gevinst Lodd 41 Halvor Gimle
3. Gevinst Lodd 154 Inger Kleiven
Uke nr.28 1. Gevinst Lodd 746 Torbjørn Granerud
2. Gevinst Lodd 730 Reidun Jackobsen
3. Gevinst Lodd 318 Ingrid Løkken
Uke nr.29 1. Gevinst Lodd 705 Ingrid Meyer
2. Gevinst Lodd 199 Eva S Madslien
3. Gevinst Lodd 188 Hilde Fauchald
Uke nr.30 1. Gevinst Lodd 285 Turid Langgård
2. Gevinst Lodd 367 Marit Starum
3. Gevinst Lodd 176 Bente Olaug R Gihle
Uke nr.31 1. Gevinst Lodd 41 Halvor Gimle
2. Gevinst Lodd 349 Svein Olav Riisehagen
3. Gevinst Lodd 133 Aud Alfstad
Uke nr.32 1. Gevinst Lodd 730 Reidun Jakobsen
2. Gevinst Lodd 84 Ann Margrethe Ovenstad
3. Gevinst Lodd 232 Torkel Holje
Uke nr.33 1. Gevinst Lodd 629 Magnus Aass
2. Gevinst Lodd 669 Ida Fossnes
3. Gevinst Lodd 19 Aud O. Solli
Uke nr.34 1. Gevinst Lodd 362 Reidar Riisehagen
2. Gevinst Lodd 187 Tordis Lier
3. Gevinst Lodd 625 Kjetil Fagerlund
Uke nr.35 1. Gevinst Lodd 297 Aud og Gudmund Skinstad
2. Gevinst Lodd 45 Kjersti Småstuen
3. Gevinst Lodd 128 Svein Arne Stuen
Uke nr.36 1. Gevinst
2. Gevinst
3.Gevinst
Uke nr.37 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.38 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.39 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.40 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.41 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.42 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr.43 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 44 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst

Legg igjen en kommentar