Pinslotteriet

Trekningsliste 2019

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2018 til 31.10- 2019.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.

Lotteriet trekkes første uke i hver måned.

Uke Premie Navn
Siste trekning 1. Gevinst Lodd nr. 648 Gustav Gaarder, Lena
2. Gevinst Lodd nr.  299
Inger Haug, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 155
Helene Marie Hoel , Skreia
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr.708 Endre Holtet Moe,Lena
2. Gevinst Lodd nr.740 Jørn Ukkelberg ,Jaren
3. Gevinst Lodd nr.414 LivTallerud,Lena
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.629 Magnus Aass,Lena
2. Gevinst lodd nr.162 Jan Terje Nyhus,Kolbu
3. Gevinst lodd nr.141 Fam.Liv Beck,Lena
Uke nr.3 1. Gevinst lodd nr.154 Inger Kleiven,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.95 Ola Holmstad,Lena
3. Gevinst lodd nr.202 Bjørg Braaten,Lena
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr.130 Kari Haugen,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.744 Jonas Ødegaard,Lena
3. Gevinst lodd nr.152 Oddveig Amlie,Lena
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr.594 Ragnar Nygård,Lena
2. Gevinst lodd nr.313 Hedi Bjørklund,Lena
3. Gevinst lodd nr.724 Veronica Bråthen,Gjøvik
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr. 247 Trond Eklund,Lena
2. Gevinst lodd nr. 694 Eivor Gjestvang,Lena
3. Gevinst lodd nr. 49 OddbjørgGranerud,Lena
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.540 Kåre Bjerke,Kolbu
2. Gevinst lodd nr.507 Heidi M.Myrsveen,Skreia
3. Gevinst lodd nr.304 Mariann Holte,Lena
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.240 Evi Haugom,Lena
2. Gevinst Lodd nr.360 Ruth Nordengen,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 726 Gunn_Sylvi Bratberg,Lena
Uke nr.9 1. Gevinst Lodd nr, 246 Aud Elin Haugerud,Lena
2. Gevinst Lodd nr.153 Vegard Svenskerud,Gjøvik
3. Gevinst Lodd nr. 594 Ragnar  Nygård,Lena
Uke nr.10 1. Gevinst Lodd nr.245 Marie Helene Hagen, Lena
2. Gevinst Lodd nr.470 Olav Jansen, Lena
3. Gevinst Loddnr.468 Liv Faraasbrenden, Skreia
Uke nr.11 1. Gevinst Lodd  nr. 99 Per Erik Eng, Kapp
2. Gevinst Lodd  nr.  125 Ole Solli Kvikstad, Kolbu
3. Gevinst Lodd    nr. 199 Eva S. Madslien, Lena
Uke nr.12 1. Gevinst Lodd nr.367 Marit Starum,Lena
2. Gevinst Lodd nr.373 Thomas Lervik,Lena
3. Gevinst Lodd nr.280 Sidsel B.Meyer,Lena
Uke nr.13 1. Gevinst Lodd nr.178 Odd Jostein Lien, Lena
2. Gevinst Lodd nr.647 Unni Lund, Lena
3. Gevinst Lodd nr.120 Sissel Pettersen,Lena
Uke nr.14 1. Gevinst Lodd nr. 213 Hans Chr, Larsbakken ,Lena
2. Gevinst Lodd nr . 180 Dagfrid Skreprud, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 39 Bjørg Aaslund,Lena
Uke nr.15 1. Gevinst Lodd nr. 113 Thmas Olsby, Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 109 Else Karin Johansen ,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 22 Synnøve Øverlier, Gjøvik
Uke nr.16 1. Gevinst Lodd nr 638 Dora Helen Nygård, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 348 Ann Kristin G.Rebne,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 246 Aud Elin Haugerud, Lena
Uke nr.17 1. Gevinst Lodd nr. 140 Morten Iversbakken ,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 167 Aase Tallerud, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 33 Ingvar Berntsen, Lena
Uke nr.18 1. Gevinst Lodd nr. 330 Bente Bekk ,Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 180 Dagfrid Skreprud ,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 92 Hans Peder Gaarder,Lena
Uke nr.19 1. Gevinst Lodd nr. 221 Synnøve Braaten, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 251 Karin Braaten, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 37 Halvard Skljølås, Lena
Uke nr.20 1. Gevinst Lodd nr. 646 Knut Brøste , Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 746 Torbjørn Granerud ,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 308 Kjell Buskum, Lena
Uke nr.21 1. Gevinst Lodd nr. 260 Pål Solli Kvikstad, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 354 Asbjørg Eng, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 15 Tor Arne Hoel, Lena
Uke nr.22 1. Gevinst Lodd nr. 284 Sigve Gudbrandsen ,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 302 Marte og Ola Skullerud, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 345 Mads Holje, Lena
Uke nr.23 1. Gevinst Lodd nr. 153 Vegar Svenskerud, Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 86 Karen Marie Fosmo,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 53 Hilde Solli Kvikstad,Kolbu
Uke nr.24 1. Gevinst Lodd nr. 234 Karl Nøkleby,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 113 Thomas Olsby, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 336 Svein Nordeng, Lena
Uke nr.25 1. Gevinst Lodd nr. 48 Rolf Anders Faraas, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 341 Mads Fossen, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 63 Karin Paulseth, Kapp
Uke nr.26 1. Gevinst Lodd nr. 118 Ingrid Kvaksrud, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 705 Ingrid Meyer, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 732 Aud Ødegård, Lena
Uke nr.27 1. Gevinst Lodd nr. 140 Morten Iversbakken,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 103 Ann Brit Undli, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 126 Frank H.Fosnes, Bøvberbru
Uke nr.28 1. Gevinst Lodd nr. 646 Knut Brøste, Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 132 Øivind Nyqvist, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 136 Astrid Bøe Enger, Lena
Uke nr.29 1. Gevinst Lodd nr. 510 Anne Mette Pedersen og Ulf Stenberg,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 468 Tbf, LSK
3. Gevinst Lodd nr. 414 Liv Tallerud
Uke nr.30 1. Gevinst Lod nr 106 Torhild Østby,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 746 Torbjørn Granerud,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 516 Peter W. Lie,Lena
Uke nr.31 1. Gevinst Lodd nr. 165 Inger Johanne Berg,Kolbu
2. Gevinst Lodd nr. 291 Mads Gustav Rødningsby,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 340 Torstein Hvamstad, Lena
Uke nr.32 1. Gevinst Lodd nr 344 Anita Martinsen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 494 Helle Jeantette Sandaker,,Hunndalen
3. Gevinst Loddnr. 143 Geir Arne Haugli. Kolbu
Uke nr.33 1. Gevinst Loidd nr, 16 Olav Haugen,Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 183 Astrid S.Kløverud
3. Gevinst Loddnr. 145 Anne Mette Pedersen og Ulf Stensberg, Lena
Uke nr.34 1. Gevinst Lodd nr. 126 Frank H.Fossnes,Bøverbru
2. Gevinst Lodd nr. 274 Knut ArildBjerke-Gran,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 371 Egil Henriksen,Lena
Uke nr.35 1. Gevinst Lodd nr. 215 Åge Smedsrud,Lena
2. Gevinst Lodd nr.328 Tore Hansen,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 301 Inger Johanne Bøe,Lena
Uke nr.36 1. Gevinst Lodd nr. 218 Tilda Svenskerud, Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 130 Kari Haugen, Kolbu
3.Gevinst Lodd nr. 576 Svein Rolijordet, Lena
Uke nr.37 1. Gevinst Lodd nr. 231 Martinius Buflaten, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 129 Anne M. Eriksen,Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 198 Magne Engeskaug. Lena
Uke nr.38 1. Gevinst Lodd nr. 75 Øistein Nielsen,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 524 Monica F. Eng,Kapp
3. Gevinst Lodd nr. 230 Tbf. LSK
Uke nr.39 1. Gevinst Ldd nr. 342 Anners Gaarder,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 149 Bjørn Skinstad, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 190 Thomas og Simen Aasen Markeng, Lillehammer.
Uke nr.40 1. Gevinst Lodd nr. 252 Morten  Hårstadsveen, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 402 Elin Johansen, Reinsvoll
3. Gevinst Lodd nr. 95 Ola Holmstad, Lena
Uke nr.41 1. Gevinst Lodd nr. 437 Fabian Østvold,Raufoss
2. Gevinst Lodd nr. 304 Marian Holte, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 537 Randi Holte, Reinsvoll
Uke nr.42 1. Gevinst Lodd nr. 52 Ida Marie D. Dalen, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 394 Ingvar Fosnes, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 119 Ove Lillemoen, Raufoss
Uke nr.43 1. Gevinst Lodd nr. 143 Geir Arne Haugli, Kolbu
2. Gevinst Lodd nr. 133 Aud Alfstad, Lena
3. Gevinst Lodd nr. 59 Olav Gudbrandsen , Lena
Uke nr. 44 1. Gevinst Lodd nr. 648 Gustav Gaarder, Lena
2. Gevinst Lodd nr. 299 Inger Haug, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 155 Helene Marie Hoel, Skreia
Uke nr. 45 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 46 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 47 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 48 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst