Håndball

 

handball

LENSBYGDA SPORTSKLUBB, HÅNDBALL

SESONGEN 2018/2019

På årsmøte i Lensbygda Sportsklubb februar 2018 ble medlemskontingenten fastsatt til kr. 100 for enkeltmedlemmer.
Alle som deltar i aktivitet i regi av Lensbygda Sportsklubb må betale medlemskontingent.

Alle aktive håndballspillere må betale trenings- og spilleravgift. Denne går til å dekke halleie, påmeldingsavgifter til Regionen og turneringer, dommere, utstyr og forbruksmateriell.

For Lensbygda Sportsklubb – håndball er satsene for trenings- og spilleravgift slik for sesongen 2018/2019.

 

Aldersgrupper

J/G 6 – 8  Kr. 500,- (Det kommer på et tillegg på 200,- for de som er under 9 år som har fast treningstilbud i Totenhallen)

J/G 9 – 16. Kr. 1000,-

 

Mvh

Trine Marie Haarstad Gudbrandsen
Leder håndball Lensbygda SK

…..

 

Informasjon til spillere og foresatte i Lensbygda SK, håndball

Håndballgruppa består denne sesongen av lag i yngres klasser. Flere av lagene samarbeider med våre naboklubber for å kunne gi best mulig tilbud til de som ønsker å spille håndball.

Rekruttering

Vi har lag fra aldersgruppa 6- 7 år og spillerne fra 6 – 9 år spiller 4’er håndball i Isbjørnserien, våre 10 åringer spiller 6’er håndball i Regionens aktivitetsserie og våre lag i 12 – 16 og seniorklassen deltar i Regionsserien.

 

Dugnader

Spillere og foresatte må regne med å delta på noen dugnader for å dekke opp de kostnadene som ikke dekkes av trenings – og spilleravgift.
Dugnadsarbeidet vil variere noe, men faste dugnader er basarlodd for alle spillere. Her vil antall solgte lodd være avgjørende for øvrige dugnader gjennom året.

Sosialt

Håndballgruppa ønsker å ha stort fokus på det sosiale. Derfor legges det til rette for at spillerne får mulighet til å reise på turneringer og samlinger. I tillegg har vi en felles overnatting på sportshytta for alle spillerne. Vi har også en sandhåndballbane som vi ønsker både kan være et sosialt samlingspunkt og en treningsarena, som vi alle må være delaktige i vedlikehold ved sesongstart.

Legg igjen en kommentar