Pinslotteriet

Trekningsliste 2017

Tidligere trekningslister

1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-

Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2016 til 31.10- 2017.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.

Lotteriet trekkes første uke i hver måned.

Uke Premie Nr. Navn
Siste trekning 1. Gevinst Loddnr.  933
Asbjørg Eng
2. Gevinst  Lodd nr. 67 Tuva Fosnes
3. Gevinst Lodd nr. 760 Espen Østvold
Uke nr.1 1. Gevinst Lodd nr. 341  Mads Fossen, Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 900  Kristian Stubberud, Skreia
3. Gevinst Lodd nr. 818  Eva Gamme,Raufoss
Uke nr.2 1. Gevinst lodd nr.432 Amund Granerud,Lena
2. Gevinst lodd nr.239  Bjørn Iversbakken,Lena
3. Gevinst lodd nr.318  Aud Elin Haugerud,Lena
Uke nr.3 1. Gevinst Lodd nr. 203 Hilde og Elin Braaten,Lena
2. Gevinst lodd nr.619  Svein Erik Olsen,Lena
3. Gevinst lodd nr. 318  Ingrid Løkken,Lena
Uke nr.4 1. Gevinst lodd nr. 99  Per Erik Eng,Raufoss
2. Gevinst lodd nr.61  Jon Arnulf Ringen ,Kolbu
3. Gevinst lodd nr.212  Helene Lundby,Lena
Uke nr.5 1. Gevinst lodd nr 924  Bjørn Åge Sæther,Lena
2. Gevinst lodd nr.871  Nora Kristine O.Alm,Kolbu
3. Gevinst lodd nr.917  Egil Stubberud,Skreia
Uke nr.6 1. Gevinst lodd nr.227  Jostein Østby,Lena
2. Gevinst lodd nr.94  Frank Frydenberg,Lena
3. Gevinst lodd nr.519  Svanhild Garli,Lena
Uke nr.7 1. Gevinst lodd nr.306  Jane KristinNordeng,Lena
2. Gevinst lodd nr. 738  Lars Bergheim .Lena
3. Gevinst lodd nr.501  Hilde Skjelstad, Lena
Uke nr.8 1. Gevinst Lodd nr.349  Svein Riisehagen,Lena
2. Gevinst Lodd nr.907  Marian Holte,Lena
3. Gevinst Lodd nr.361  Narve Nilsen,Lena
Uke nr.9 1. Gevinst  Lodd nr. 481  Simen Karlsen,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 525  Venke Engejordet,Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 55  Kjetil Berntsen,Lena
Uke nr.10 1. Gevinst  Lodd nr. 194  Bjørg Aaslund,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 88  Lene Skinstad,Skreia
3. Gevinst  Lodd nr. 468  LivFaråsbrenden,Skreia
Uke nr.11 1. Gevinst  Lodd nr. 919  Bente Enger,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 149  Bjørn Skinstad,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 219  Trond Viggo Røise,Skreia
Uke nr.12 1. Gevinst  Lodd nr. 855  Åse Stabekk,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 833  Martinius Buflaten,Lena
3. Gevinst  Lodd nr 169  Øystein Skinstad.Lena
Uke nr.13 1. Gevinst  Lodd nr 306  Jane Kristin Nordeng,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 314  Terje Holtet,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 926  Håvard Lundby,Lena
Uke nr.14 1. Gevinst  Lodd nr. 77  Hanne Grete Nettum,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 782  Jan Olav Aasen,Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 940  Reidar Riishagen,Lena
Uke nr.15 1. Gevinst  Lodd nr. 171  Kenneth Nygård,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 459  Arne Jostein Walby, Skreia
3. Gevinst  Lodd nr. 561  Jenny Kristoffersen,Kaapp
Uke nr.16 1. Gevinst  Lodd . 29  Bjørn Erik Bråthen, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 308  Kjell Buskum,Lena
3. Gevinst Lodd ne. 369  Kristian Gaarder, Lena
Uke nr.17 1. Gevinst  Lodd nr. 910  Heidi Bjørklund, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 290  Inger M. Rødningsby,Skreia
3. Gevinst  Lodd nr. 526  Erik Sørum,Skreia
Uke nr.18 1. Gevinst  Lodd nr. 434  Alf Bjørseth, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 946  Mats Gulbrandsen, Bøverbu
3. Gevinst  Lodd nr. 520 Karin Brendhagen, Lena
Uke nr.19 1. Gevinst  Lodd nr. 179  Anders Sollien,Lena
2. Gevinst  lodd nr. 349  Svein Olav Riisehagen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 736  Anna,Mats,Andreas og Magnus Gihle,Lena
Uke nr.20 1. Gevinst  Lodd nr. 318  Ingrid Løkken,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 271  Magne Lier,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 928  Mads Holje, Lena
Uke nr.21 1. Gevinst  Lodd nr. 33  Ingvar Bertsen,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 65  Alf Kolbjørn Owren,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 75  Øistein Nielsen,Lena
Uke nr.22 1. Gevinst Lodd nr. 887  Henrik Svellet,SKreia
2. Gevinst  Lodd nr. 29  Bjørn Erik Bråthen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr, 794  Noomi og Hans Olav Thorsteinshaugen,Skreia
Uke nr.23 1. Gevinst  Lodd nr. 434  Alf Bjørseth, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 402  Elin Johansen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 913  Tone E.H.Myhre, Lena
Uke nr.24 1. Gevinst  Lodd nr. 907  Mariann Holte,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 670  Merethe Johansen, Kapp
3. Gevinst  Lodd nr. 254  Berit Ødegård, Lena
Uke nr.25 1. Gevinst  Lodd nr. 927  Vegar Vingebakken,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 891  Knut Olsby,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 364  Oddny Garli,Lena
Uke nr.26 1. Gevinst  Lodd nr. 619  Svein E.Olsen, Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 124  Ole Chr.S. Kvikstad,Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 435  Ola Andersson, Kapp
Uke nr.27 1. Gevinst  Lodd nr. 709  Tone W.Owren,Skreia
2. Gevinst Lodd nr. 450  Tove Øiamo,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 16  Runar Nyhagen,Lena
Uke nr.28 1. Gevinst  Lodd nr.230  Emil Bakken.Lena
2. Gevinst Lodd nr. 100 Torgeir Skinstad,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 32  Jan Erik Nordrum,Lena
Uke nr.29 1. Gevinst  Lodd nr. 898  Rikoll Sander,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 349  Svein Riisehagen,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 198  Magne Engeskaug, Lena
Uke nr.30 1. Gevinst Lodd nr. 30  Tove Engum, Gjøvik
2. Gevinst Lodd nr. 919  Bente Enger, Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 532  Per Olav Karlsen,Skreia
Uke nr.31 1. Gevinst  Lodd nr. 503  Anne Berit Myhre,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 723  Berit Solli Slåtsveen,Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 404  Eli Karin Dahl. Lena
Uke nr.32 1. Gevinst  Lodd nr.  922  Gro Bergsjøbrenden,Lena
2. Gevinst  Loddnr. 364  Oddny Garli,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 926  Håvard Lundby,Lena
Uke nr.33 1. Gevinst  Lodd nr. 13  Else Straum,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 181  Dagny Lystad,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 39  Bjørg Aaslund,Lena
Uke nr.34 1. Gevinst  Lodd nr. 485  Anne Lise Haguen, Oslo
2. Gevinst Lodd nr. 94  Frank Frydenberg,Lena
3. Gevinst  Lodd nr 71  Annie Helene Hoel,,Gjøvik
Uke nr.35 1. Gevinst  Lodd nr. 96  Magne Østby,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 685  Familen Anders Bakke,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 891  Knut Olsby,Lena
Uke nr.36 1. Gevinst  Lodd nr. 346 Liv.S. og Tore Hansen,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 468  Liv Faraasbrenden,Skreia
3.Gevinst  Lodd nr. 506  Harald Thune, Lena
Uke nr.37 1. Gevinst  Lodd nr. 261  Bjarne Holte,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 858  Pål Solli Kvikstad,Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 836  Berit Igelstad,Lena
Uke nr.38 1. Gevinst  Lodd nr. 670  Merethe Johansen, Kapp
2. Gevinst  Lodd nr. 230  Emil Bakken,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 14  Torgeir Haugen,Lena
Uke nr.39 1. Gevinst  Lodd nr. 54  Svein Iversbakken,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 143  Geir Arne Haugli, Kolbu
3. Gevinst  Lodd nr. 838  Nils Bjørseth, Lena
Uke nr.40 1. Gevinst  Lodd nr. 194  Bjørg Aaslund,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 48  Rolf Anders Faraas,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 734  Bente Kristin Overland,Lena
Uke nr.41 1. Gevinst  Lodd nr. 96  Magne Østby,Lena
2. Gevinst Lodd nr. 619  Svein E.Olsen,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 680  Steinar Sjåheim, Gjøvik
Uke nr.42 1. Gevinst  Lodd nr. 58  Finn Gaarder,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 912  Wenche Rita Solberg, Lena
3. Gevinst  Lodd nr.434  Alf Bjørseth,Lena
Uke nr.43 1. Gevinst  Lodd nr. 341  Mads Fosssen,Skreia
2. Gevinst  Lodd nr. 65  Alf Kolbjørn Owren , Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 340  Torstein Hvamstad,Lena
Uke nr. 44 1. Gevinst  Lodd nr. 132  Oivind Nyqvist,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 583  Yngvar Løkken,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 204  Morten Tallerud,Lena
Uke nr. 45 1. Gevinst  Lodd nr.528  Svein Nordeng,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 94  Frank Frydenberg,Lena
3. Gevinst Lodd nr. 900  Kristian Stubberud,Skreia
Uke nr. 46 1. Gevinst  Lodd nr. 24  Heid Dahl,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 344  Anita Martinsen,Lena
3. Gevinst  Lodd nr. 827  Else Rolijordet,Raufoss
Uke nr. 47 1. Gevinst  Lod nr.202  Bjørg Braaten,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 54  Svein Iversbakken,Lena
3. Gevinst  Lodd nr.931  Reidar og Arnhild Nygaard,Lena
Uke nr. 48 1. Gevinst  Lodd nr. 933  Asbjørg Eng,Lena
2. Gevinst  Lodd nr. 67  Tuva Fosnes,Lena
3. Gevinst  Lodd nr, 760  Espen Østvold,Raufoss
Uke nr. 49 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 50 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke nr. 51 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Juletrekning 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst
Uke 52 1. Gevinst
2. Gevinst
3. Gevinst