Håndball

Ledere håndball
Leder håndball/Oppmann G14 Hanne Bjørklund  hannebirx@hotmail.com  99 36 21 27
Trener G14 Nina Eklund Engeli ninaeklund1975@hotmail.com 92 42 17 82
Trener J11 Ann-Beate Alm ann_beatealm@hotmail.com 98 88 44 08
Oppmann J11 Monica Hovelsud Nielsen m.h.n.nilsen@hotmail.com 95 16 63 34
Trener J11 Nina Eklund Engeli ninaeklund1975@hotmail.com 92 42 17 82
Trener J7 Hilde Holberg Brenna hildehholberg@hotmail.com 95 11 56 20
Trener J7 Karin Løkken karinsnuppa@hotmail.com 99 04 49 29
Trener J7 Trine Marie  Gudbrandsen trine-marie83@hotmail.com 41 41 01 39

 

 

handball

TRENINGS – OG SPILLERAVGIFT
LENSBYGDA SPORTSKLUBB, HÅNDBALL

SESONGEN 2016/2017

På årsmøte i Lensbygda Sportsklubb februar 2012 ble medlemskontingenten fastsatt til kr. 100 for enkeltmedlemmer.
Alle som deltar i aktivitet i regi av Lensbygda Sportsklubb må betale medlemskontingent.

Alle aktive håndballspillere må betale trenings- og spilleravgift. Denne går til å dekke halleie, påmeldingsavgifter til Regionen og turneringer, dommere, utstyr og forbruksmateriell.

For Lensbygda Sportsklubb – håndball er satsene for trenings- og spilleravgift slik for sesongen 2015/2016.

 

Aldersgrupper

J/G 6 – 8  Kr. 500,-

J/G 9 – 16. Kr. 1000,-

 

Mvh

Hanne Bjørklund
Leder håndball Lensbygda SK

…..

 

Informasjon til spillere og foresatte i Lensbygda SK, håndball

Håndballgruppa består denne sesongen av lag i yngres klasser. Flere av lagene samarbeider med våre naboklubber for å kunne gi best mulig tilbud til de som ønsker å spille håndball.

Rekruttering

Vi har lag fra aldersgruppa 6- 7 år og spillerne fra 6 – 9 år spiller 4’er håndball i Isbjørnserien, våre 10 åringer spiller 6’er håndball i Regionens aktivitetsserie og våre lag i 12 – 16 og seniorklassen deltar i Regionsserien.

 

Dugnader

Spillere og foresatte må regne med å delta på noen dugnader for å dekke opp de kostnadene som ikke dekkes av trenings – og spilleravgift.
Dugnadsarbeidet vil variere noe, men faste dugnader er basarlodd for alle spillere. Her vil antall solgte lodd være avgjørende for øvrige dugnader gjennom året.

Sosialt

Håndballgruppa ønsker å ha stort fokus på det sosiale. Derfor legges det til rette for at spillerne får mulighet til å reise på turneringer og samlinger. I tillegg har vi en felles overnatting på sportshytta for alle spillerne. Vi har også en sandhåndballbane som vi ønsker både kan være et sosialt samlingspunkt og en treningsarena, som vi alle må være delaktige i vedlikehold ved sesongstart.