Ski

Barneskirenn 2017:

  • Søndag 22 jan (Avlyst pga snømangel)
  • Søndag 29 jan (Oksbakken)
  • Søndag 5 feb med sportsgudstjeneste, familierenn til Toppen
  • Søndag 12 feb (Oksbakken) – Gransmarkrunden avlyses grunnet snømangel
  • Søndag 19 feb (Oksbakken)
  • Søndag 26 feb (Oksbakken)
  • (Søndag 5 mars – Avlyst pga vinterferie)
  • Søndag 12 mars
  • Søndag 19 mars

Ansvarlige klubbrenn på Plassen (gjelder ikke når renn gjennomføres på Oksbakken):

De som har ansvar for klubbrenna må gjøre følgende:

Påmelding:
-Være på plass i god tid. Påmeldinga åpner kl 12.
-Tell over pengene i kassa, og skriv opp beløpet før påmeldinga begynner.
-Det koster kr. 50,- å delta pr start. Eller det koster 200 kr å delta på alle renn i løpet av vinteren. Dette er registrert i egne lister.
-Skriv nøye lister over deltakere, ei liste for hver løype.
-Kassa må telles opp til slutt, og det må kvitteres for beløpet. Bilagsblokk i kassa.
Listene brukes mot slutten av sesongen til å telle opp hvor mange ganger deltakerne har vært med, samt at listene også dokumenterer inntekter.
-Kort løype: Bruk blå startnummer 1 og oppover.
-1,5km løype: Bruk blå startnummer 51 og oppover.
-3km løype: Bruk hvite startnummer 101 og oppover

-Vi har 4 beach-flagg, som vi bruker som start- og mål-seil. Avtal at noen setter opp disse, mens andre begynner med påmeldinga.
Ute i trapperommet, mellom døra inn til hovedsalen, og toalettene, er det et rom hvor disse flagga ligger. Her finner dere også startnr-vester, stoppeklokker, skrivesaker.

-Starting: En person står foran og vinker deltakerne av gårde for hvert halve minutt. Klokka startes på førstemann som starter, og går hele tida. Den av tidtakerne som holder klokka, setterigang klokka når starten går.

Tidtaking: Trenger 2 personer til dette: en som holder øye med klokka, og en som skriver tida når deltakeren passerer målstreken. Førstemann har startid 00.00, nestemann 00.30, deretter 01.00, så 01.30 osv. Viktig å skrive opp startid, da er det lettere å regne ut forbrukt tid.

Ekstrapremie:
Alle brukte startnummer samles i en haug, og det trekkes 1-2 premier på startnummer.

Avslutning:
Alle startnummer sorteres og legges tilbake i respektive kasser, i rekkefølge.
Hente inn start- og mål-seil og legge alt tilbake på plass.

 

 

Ses på skirenn 🙂